top of page

VALOKUVAUSPÄIVÄN SOPIMUSEHDOT

Kuvaukseen osallistuminen edellyttää ehtojen hyväksymistä!

 

Tervetuloa kuvaukseen! Ennen kuvausta on hyvä muistaa

Varauksen yhteydessä ilmoita oma nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä laskutusosoite. Varaus on sitova ja sen voi peuuttaa 48 tuntia ennen kuvausta. Sen jälkeen peruutetusta tai peruuttamattomasta kuvausajata veloitataan kuvaushinta kokonaisuudessaan. Varatun ajan voi luovuttaa toiselle ilman erillistä maksua

Var

Kuvaus

Kuvaus kestää noin 30 minuuttia.

Arvioithan koirasi energiatason ennen kuvausta. Kuvausta varten koiraa ei kannata väsyttää raskailla treeneillä, koiran olisi hyvä saapua kuvaukseen energisenä ja iloisena.

Ota kuvaukseen mukaan nameja tai leluja. 

Kuvaustilanne on koiralle joskus stressaava, joskus todella innostava. Koirat saattavat joskus käyttäytyä uusissa tilanteissa omistajan näkökulmasta yllättävästi. Ethän itse ota tapahtumasta paineita! Kotona osatut asiat saattavat kuvaustilanteessa joskus unohtua.

Kuvauksissa käytetään vain positiivisia koulutusmenetelmiä.

Jos kuvausen aikana ilmenee epäasiallista käytöstä koiraa kohtaan, kuvaajalla on oikeus keskeyttää kuvaus. 

Ilmoitathan aina etukäteen, jos koirasi on agressiivinen tai esimerkiksi pelkää vieraita ihmisiä.

Kuvien toimittaminen

Kuvat peruskäsitteellään, joka tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajausten osalta. Lisäksi pienet kuvamanipulaatiot, kuten hihnan poisto kuuluvat hintaan.
Potreteista  annetaan  ensin  käsittelemättömät  koevedokset,  joista  asiakas  saa  itse  valita  sovitun määrän editoitavia kuvia. Kaikki valokuvat lähetetään kuvat.fi ‐palvelun kautta tai muuten sähköisesti nettilatauksena, ellei toisin sovita.


Koekuvat toimitetaan 2 viikon sisällä. Valmiit kuvatiedostot 4 viikkoa sen jälkeen, kun asiakas on valinnut käsiteltävät tiedostot. Mahdolliset kuvatuotteet toimitetaan 5 viikon sisällä asiakkaan toimitettavaksi valitsemien kuvien ilmoituksen jälkeen. Valokuvaaja toimittaa nettikokoiset (kuvakoko: 1000x600px 72dpi) kuvat, joissa on valokuvaajan logo, sekä tulostukseen käytettävät, logottomat kuvatiedostot.


Koekuvien käyttö ja julkaisu on kielletty. Mikäli tätä sopimuksen osaa rikotaan, luvatta kopioiduista kuvista veloitetaan 79 euroa kappale.

Tekijänoikeudet

Asiakas saa maailmanlaajuisen, ei‐kaupallisen käyttöoikeuden toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville.

Asiakas saa julkaista kuvia, teettää kuvatulosteita ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei‐kaupallisessa tarkoituksessa.  Kaupalliseen käyttöön kuvia ei saa käyttää ilman erillistä sopimusta. Kuvia ei saa muokata itse ilman erillistä sopimusta.
Kuvaajalla on oikeus myydä ja luovuttaa kuvia kolmansille osapuolille, mutta kuvaaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuvien luovutuksesta. Mikäli kuvissa näkyy ihmisiä, kolmansille osapuolille luovuttamisesta ja julkaisusta sovitaan aina kuvattavan kanssa erikseen.

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hänellä on oikeus käyttää kuvia portfoliossa, SoMe:ssa sekä kaikessa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa.


 

Maksaminen

 

Hinta koostuu seuraavista asioista; kuvauksen suunnittelu, kuvaus, koekuva -galleria, valittujen kuvien jälkikäsittely, matkakorvaus.


Kuvaus maksetaan joko etukäteen laskulla tai esikatselugallerian toimittamisen yhteydessä. Kuvat ja kuvatuotteet luovutetaan vasta laskun maksun jälkeen.


Koirakuvauksen hinta määrittyy kulloisenkin tapahtuman hinnastonmukaisesti tai asiakkaan kanssa sopimuksenteko hetkellä kirjallisesti sovitun hinnan mukaisesti. Jos hintaa ei ole kirjallisesti/sähköisesti sovittu sopimuksenteko hetkellä, soveltaa kuvaaja laskutuksessaan tapahtumaan merkittyä hinnastoa.

Kuvien tyyli ja mahdollinen tuhoutuminen


Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua esimerkiksi olosuhteiden pakosta. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden perusteella oman harkintansa mukaisesti. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia kuvauksessa otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

 

 Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy yhdeksän (9) kuukautta kuvauksen jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia. 
Nettigalleria ‐tunnukset säilyvät minimissään yhdesksän (9) kuukautta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen


Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. 

Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse ennen 

bottom of page