top of page

VALOKUVAUSPÄIVÄN SOPIMUSEHDOT

 

Kuvaukseen osallistuminen edellyttää ehtojen hyväksymistä

 

Tervetuloa valokuvauspäivään!

Kuvausmaksu maksetaan kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä, ennen kuvauspäivää.Jos kuvauspäivä peruuntuu esimerkiksi kuvaajan sairastumisen johdosta, maksu palautetaan täysimääräisenä.

Varaus on sitova ja sen voi peruuttaa 24 tuntia ennen kuvausta lääkärin todistusta vastaan.

Kuvausajan voi myydä tai antaa eteenpäin.

Kuvaus

Kuvaus kestää noin 30 minuuttia.

Kuvausta varten koiraa ei kannata väsyttää raskailla treeneillä, koiran olisi hyvä saapua kuvaukseen energisenä ja iloisena.

Ota kuvaukseen mukaan nameja tai leluja. 

Kuvaustilanne on koiralle joskus stressaava, joskus todella innostava. Koirat saattavat  käyttäytyä uusissa tilanteissa omistajan näkökulmasta yllättävästi. Älä stressaa koirasi käytöstä turhaan, kaikki sujuu varmasti hyvin!

Koirakuvauksissa sattuu ja tapahtuu, mutta voit tulla kuvaukseen rauhallisin mielin. Vahingon ja laiterikon sattuessa käännyn vakuutusyhtiöni - en siis sinun - puoleen!

Kuvauksissa käytetään vain positiivisia koulutusmenetelmiä.

Kerrothan minulle etukäteen, jos koirasi esimerkiksi pelkää vieraita ihmisiä.

Kuvien toimittaminen

Kuvat peruskäsitteellään, jonka lisäksi pienet kuvamanipulaatiot, kuten hihnan poisto kuuluvat hintaan.


Potreteista  annetaan  ensin  käsittelemättömät  koevedokset,  joista  saat itse  valita  sovitun määrän editoitavia kuvia. Kuvat lähetetään kuvat.fi ‐palvelun, johon saat oman gallerialinkin.


Koekuvat toimitetaan 2 viikon sisällä. Valmiit kuvatiedostot 4 viikkoa sen jälkeen, kun asiakas on valinnut käsiteltävät tiedostot. Mahdolliset kuvatuotteet toimitetaan 5 viikon sisällä asiakkaan toimitettavaksi valitsemien kuvien ilmoituksen jälkeen. Valokuvaaja toimittaa nettikokoiset (kuvakoko: 1000x600px 72dpi) kuvat, joissa on valokuvaajan logo, sekä tulostukseen käytettävät, logottomat kuvatiedostot.


Koekuvien käyttö ja julkaisu on kielletty. Mikäli tätä sopimuksen osaa rikotaan, luvatta kopioiduista kuvista veloitetaan 79 euroa kappale.

Tekijänoikeudet

Saat maailmanlaajuisen, ei‐kaupallisen käyttöoikeuden toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville.

Saat julkaista kuvia, teettää kuvatulosteita ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei‐kaupallisessa tarkoituksessa.  Kaupalliseen käyttöön kuvia ei saa käyttää ilman erillistä sopimusta. 
Kuvaajalla on oikeus myydä ja luovuttaa kuvia kolmansille osapuolille, mutta kuvaaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuvien luovutuksesta. Mikäli kuvissa näkyy ihmisiä, kolmansille osapuolille luovuttamisesta ja julkaisusta sovitaan aina kanssasi erikseen.

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hänellä on oikeus käyttää kuvia portfoliossa, SoMe:ssa sekä kaikessa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa.


 

Maksaminen

 

Hinta koostuu seuraavista asioista; kuvauksen suunnittelu, kuvaus, koekuva -galleria, valittujen kuvien jälkikäsittely, matkakorvaus.


Kuvaus maksetaan etukäteen laskulla. Kuvat ja kuvatuotteet luovutetaan vasta laskun maksun jälkeen.


Koirakuvauksen hinta määrittyy kulloisenkin tapahtuman hinnastonmukaisesti tai asiakkaan kanssa sopimuksenteko hetkellä kirjallisesti sovitun hinnan mukaisesti. 

Kuvien tyyli ja mahdollinen tuhoutuminen


Olet nähnyt aiempia töitäni, mutta hyväksyttävä on se, että kuvaustyyli voi muuttua esimerkiksi olosuhteiden pakosta

 

Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy yhdeksän (9) kuukautta kuvauksen jälkeen.


Nettigalleria ‐tunnukset säilyvät minimissään yhdesksän (9) kuukautta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen


Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. 

Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse ennen 

bottom of page