top of page

Tietosuoja- ja rekiseriseloste

Rekisterin ylläpitäjä:

Ida Lehtonen / IDA photos 

y-tunnus:  28328358

info@idaphotos.com

044 975 1447

Ylläpidettävät rekisterit

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Markkinointirekisteri (sähköposti)

Kuva-arkistot IDA photos 

Tietoja kerätään www.idaphotos.com, www.kuvat.fi, www.instagram.com/idaphotoss ja www.facebook.com/idaphotos -sivustojen kautta tulleiden yhteydenottojen kautta.

Yrityksen asiakasrekisteri koostuu kuva-arkistoista, kuvaussopimuksista, sähköposteista, laskuista.

Rekisterissä olevia tietoja siirretään  kolmansille osapuolille, tietojenkäsittelijöille, jotka noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä: wix.com (nimi ja sähköposti),

kuvat.fi (laskutustiedot, nimi ja sähköposti),

google.com (sähköposti, nimi) 

Kerättäviä tietoja ovat henkilön koko nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Tilauksen tehneiltä asiakkailta myös katuosoite.

Yrityksen kuva-arkisto sisältää yrittäjän ottamia valokuvia, joita suojaa tekijänoikeuslaki. 

Tietoja säilytetään asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen sekä

valokuvauspalveluiden markkinoimiseen. Asiakkaalla on mahdollisuus 

poistua sähköpostilistalta sähkpostin mukana tulevan linkin kautta.

Asiakas voi allekirjoitettua asiakirjaa vastaan pyytää omien tietojensa tarkastelua ja poistoa.

Yritys ei luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä.

Sähköisiä rekistereitä suojaa salasanat.

Käyttäjän tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja  noudattaen.

Yrityksellä IDA photos on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page