YLEISET KUVAUSEHDOT

Kuvaukseen osallistuminen edellyttää ehtojen hyväksymistä!

 

Ennen kuvausta

Ennen kuvausta sovitaan kuvauksen päivä, aika ja paikka. 

Kuvausen varaus on sitova ja kuvaus tulee perua 48 tuntia tai sovitusti ennen kuvausta.

Peruuttamattomasta ajasta veloitetaan kuvauksen hinta kokonaisuudessaan.

Jos koirasi on sairas tai loukkaantunut, voit perua kuvauksen maksutta.  Tällöin sovitaan uusi kuvausaika.

Kuvaus

Arvioithan koirasi energiatason ennen kuvausta. Kuvausta varten koiraa ei kannata väsyttää raskailla treeneillä, koiran olisi hyvä saapua kuvaukseen energisenä ja iloisena. Koira kannattaa kuitenkin lenkittää ennen kuvausta.

Kuvauksen kesto riippuu aina täysin kuvattavista koirista, minimi tai maksimiaikaa  koirakuvaukselle ei ole. 

Ota kuvaukseen mukaan koiraa motivoivia nameja tai leluja. Kuitenkin, esimerkiksi "pallohullulle" pallo ei ehkä ole paras palkka, ja herkkusuulle voi ottaa maltillisemmalla tuoksulla varustettuja nameja. 

Pannan ja hihnan pois editoimista helpottaa, jos ne ovat mahdollisimman ohuet. Panta voidaan myös jättää kuviin. Kuvaajalla kulkee mukana 10 metriä liinaa, jos koiraa ei voi päästää vapaaksi.

Kuvauksissa käytetään vain positiivisia koulutusmenetelmiä.

Jos kuvausen aikana ilmenee epäasiallista käytöstä koiraa kohtaan, kuvaajalla on oikeus keskeyttää kuvaus. 

Ilmoitathan aina etukäteen, jos koirasi on aggressiivinen!

Kuvien toimittaminen

Kuvat peruskäsitteellään, joka tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajausten osalta. Lisäksi pienet kuvamanipulaatiot, kuten hihnan poisto kuuluvat hintaan.
 

Kuvauksen jälkeen tapaamme erikseen sovitusti google meetsin välityksellä tai kasvotusten ja käymme läpi kuvauksessa kuvatuista kuvista koevedokset.


Valmiit kuvatiedostot 3 viikkoa sen jälkeen, kun asiakas on valinnut käsiteltävät tiedostot sähköisesti kuvat.fi -gallerian kautta. Mahdolliset kuvatuotteet toimitetaan 5 viikon sisällä asiakkaan toimitettavaksi valitsemien kuvien ilmoituksen jälkeen. 


Koekuvien käyttö ja julkaisu on kielletty. Mikäli tätä sopimuksen osaa rikotaan, luvatta kopioiduista kuvista veloitetaan 79 euroa kappale.

Tekijänoikeudet

 

Asiakas saa maailmanlaajuisen, ei‐kaupallisen käyttöoikeuden toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville.

Asiakas saa julkaista kuvia, teettää kuvatulosteita ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei‐kaupallisessa tarkoituksessa.  Kaupalliseen käyttöön kuvia ei saa käyttää ilman erillistä sopimusta. Kuvia ei saa muokata itse ilman erillistä sopimusta.
Kuvaajalla on oikeus myydä ja luovuttaa kuvia kolmansille osapuolille, mutta kuvaaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuvien luovutuksesta. Mikäli kuvissa näkyy ihmisiä, kolmansille osapuolille luovuttamisesta sovitaan erikseen.

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hänellä on oikeus käyttää kuvia portfoliossa, SoMe:ssa sekä kaikessa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Muutokset ja tarkennukset viimeisimpään sovittavissa!


 

Maksaminen

 

Hinta koostuu seuraavista asioista; kuvaksen suunnittelu, kuvaus, koekuva -gallerian läpikäyminen, valittujen kuvien jälkikäsittely. Myös matkakorvaus kuuluu hintaan Tampereen seudulla.


Kuvaus maksetaan koekuvien läpikäynnin jälkeen. Kuvat ja kuvatuotteet luovutetaan vasta laskun maksun jälkeen.


Koirakuvauksen hinta määrittyy kulloisenkin sopimuksenteko hetkellä voimassa olleen hinnastonmukaisesti tai asiakkaan kanssa sopimuksenteko hetkellä sovitun hinnan mukaisesti. Jos hintaa ei ole kirjallisesti/sähköisesti sovittu sopimuksenteko hetkellä, soveltaa kuvaaja laskutuksessaan kuvausajankohdan voimassaolevaa hinnastoa

Katso voimassa oleva hinnasto: www.idaphotos.com/palvelut

Tutustu voimassa olevaan lisäkuvahinnastoon tästä: 

Kuvien tyyli ja mahdollinen tuhoutuminen


Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua esimerkiksi olosuhteiden pakosta. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden perusteella oman harkintansa mukaisesti. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia kuvauksessa otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

 

 Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy yhdeksän (9) kuukautta kuvauksen jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia. 
Nettigalleria ‐tunnukset säilyvät minimissään yhdesksän (9) kuukautta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen


Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. 

Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse ennen